paisaje

Curs de

Pilot Privat d'Avió

Dreamair

Escola de Pilots i hostesses de vol

93 116 74 18
info@dreamair.net

Qui som | Contacte | Com arribar

Contingut del curs de Pilot Privat

El curs de Pilot Privat d'Avió es divideix en dues parts, la part teòrica i la part pràctica. Aquestes dues parts es fan simultàniament.

Curs teòric: Comprèn les matèries necessaries per la superació dels examens oficials d'AESA. El curs consta de 9 materies, que, en total, representen 140 horas de formació:

» Dret Aeri

» Factors humans i medicina

» Performances de l'avió

» Principis de Vol

» Procediments Operacionals

» Navegació visual

» Sistemes d'Aeronaus

» Propulsió d'Aeronaus

» Comunicacions per radio

Hores de pràctica: El curs inclou 45 hores de vol amb instructor, durant les que es realitzaran pràctiques de control de l'avió, navegació i emergències. Les pràctiques que es facin seràn d'acord al que exigeix l'examen pràctic oficial.

Durada del curs de Pilot Privat

El curs de Pilot Privat té una durada aproximada de 8 mesos, tot i que, aquest plaç és molt variable, depenent de la capacitat, habilitat i dedicació particular de cada alumne.

Examens oficials del curs de Pilot Privat

AESA convoca els examens teòrics oficials del curs de Pilot Privat. Normalment hi ha diverses convocatòries anuals i les dates exactes són publicades per AESA a principi de Gener. A Madrid es poden fer cualsevol dia de l'any. S'ha de fer un examen per cada una de les assignatures estudiades (9). Els examens són de tipus "test" de qautre respostes per pregunta i s'aprova amb un 75% de preguntes encertades. L'aspirant té quatre convocatòries per aprovar totes les assignatures, en cas contrari ha de tornar a començar. Per tal de poder fer l'examen pràctic s'han de tenir totes les assignatures teòriques aprovades.

Els examens pràctics els fan Examinadors autoritzats per AESA. L'examen es fa amb el mateix avió amb el que es fan les pràctiques i es pot concertar qualsevol dia que li vagi bé a l'examinador. DREAMAIR té concertat el seu propi examinador.

Característiques del curs PPL(A)